Om Webbplatsen

Här förklarar vi syftet med vår hemsida och hur vi hanterar cookies och personuppgifter. Vi har också ett supportforum dit du kan vända dig om du har frågor.

För förvaltning och drift ansvarar webbansvarig och kommunikationschef.

Kontaktuppgifter till dessa hittar du under kontaktsidan.

Innehållet på Barncancerfondens hemsida är till för att informera. Det är inte avsett för att användas istället för medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare. Innehållet varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos eller för att bestämma behandling.

Om du har frågor om, eller är bekymrad kring, din eller någon annans hälsa, bör du alltid konsultera läkare innan du påbörjar en behandling.

Barncancerfondens lokalföreningar har egna och separata webbplatser som främst riktar sig till medlemmar eller potentiella medlemmar. Innehållet på lokalföreningarnas sidor ska visa på aktiviteter/kalenderhändelser och nyheter för respektive förening.  

Syfte

Barncancerfondens webbplats bidrar till organisationens uppdrag – att stödja forskningen kring barncancer, samt att utbilda och informera kring barncancer. Webbplatsens målgrupper är patienter, anhöriga och andra som vill veta mer om barncancer, befintliga och potentiella bidragsgivare samt personal och anslagssökande inom forskning och utbildning.

Gåvor och bidrag

När det gäller tjänster på webbplatsen som kräver att uppgifter, exempelvis e-postadress eller personuppgifter lämnas, används den informationen enbart för de ändamål som uppges. Barncancerfonden förbehåller sig dock rätten att använda e-postadressen för utskick av information och erbjudanden, men garanterar att dessa uppgifter inte säljs till tredje part.

Cookies

För att förbättra och förenkla för dig som användare på den här webbplatsen använder vi cookies. En cookie, eller "kaka", är en fil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera dig om att vi använder cookies, och ge dig möjlighet att hindra dessa. Om du inte vill använda dig av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (t ex Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera mfl) så att den inte tillåter cookies. Funktionaliteten på sajten kommer då att begränsas.

Läs mer om cookies här

Personuppgiftslagen, PuL

Genom att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd värnar vi om din integritet och försöker alltid skydda dina uppgifter på bästa sätt,

I personuppgiftslagen (1998:204), PuL, finns regler om hur vi får behandla personuppgifter och hur vi ska informera om detta. Med behandling av personuppgifter menas insamling, registrering, lagring, bearbetning, översändande, utlämnande, sammanställning eller samkörning av personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och foto.

Läs om behandling av personuppgifter här

Har du frågor eller funderingar kring vår webbplats? Skicka dina synpunkter eller frågor via vårt supportforum.

Lämna synpunkter och kommentarer!

Vad vill du kommentera?