16x9 Image

Välkomna på årsmöte

Den 22/4 håller Barncancerfonden Stockholm Gotland sitt årsmöte på Operaterassen i Stockholm. Mer info kommer inom kort.

Enligt våra stadgar ska motioner till årsmötet inlämnas skriftligt senast två månader före årsmötet. För 2018 ska de alltså vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari.

Kontakta oss på stockholm@barncancerfonden.se

Anmälan Årsmöte 22/4